• IOED Meetjesland

Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie 3.0.


Vanaf 1 oktober wordt een nieuwe versie van de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie van kracht. De nadruk van de wijzigingen ligt onder meer op het uitbreiden van het toepassingsgebied van de archeologienota met beperkte samenstelling, het reduceren van de omvang en diepgang van het archeologierapport, en het wegwerken van passages die tot foutieve interpretaties leidden. De nieuwe versie is beschikbaar op www.onroerenderfgoed.be.

tel. +32 (0)9 373 75 96