• IOED Meetjesland

Werking IOED 2018


Met dit document maken wij onze dienstverlening kenbaar voor de periode 2018. Het gaat om een aantal

speerpunten gebaseerd op de noden die de gemeenten en betrokken ambtenaren werden geformuleerd in aanloop naar de oprichting van de IOED. Het gaat om een dynamisch document dat steeds kan worden aangepast en verder aangevuld op basis van periodiek overleg en opportuniteiten die zich aandienen. 

tel. +32 (0)9 373 75 96